hinh anh suy than

Hình ảnh bị nhiễm trùng do tophi vỡ

Hình ảnh sỏi thận đóng tại những kẽ thật gây suy thận

Comments

Hình ảnh tophi xuất hiện ở ngón 1 bàn tay trái

Nhiều người xem