hinh anh tophi

Hình ảnh bị nhiễm trùng do tophi vỡ

Hình ảnh tophi xuất hiện ở ngón 1 bàn tay trái

Comments

Tophi xuất hiện ở ngón tay
Hình ảnh sỏi thận đóng tại những kẽ thật gây suy thận

Recent Posts