tophi xuat hien o ngon tay cai

Hình ảnh bị nhiễm trùng do tophi vỡ

Tophi xuất hiện ở ngón tay

Comments

Hình ảnh bị nhiễm trùng do tophi vỡ
Hình ảnh tophi xuất hiện ở ngón 1 bàn tay trái

Recent Posts