FLAVONOID

Tác dụng sinh học của flavonoid

Flavonoid là gì ? Flavonoid là một nhóm hợp chất lớn thường gặp trong thực vật. Hơn một nửa rau quả thường dùng có chứa...

Recent Posts