Home Cách phòng ngừa bệnh quai bị phong ngua benh quai bi

phong ngua benh quai bi

Người bệnh phải nghỉ ngơi ở nhà, không đi làm, không đi học. Thời gian cách ly người bệnh trong khoảng10 ngày kể từ khi bắt đầu sưng tuyến mang tai.

Comments

Recent Posts