hat bach qua

quả của cấy bạch quả

quả của cấy bạch quả

Comments

cây bạch quả ngàn năm tuổi khi đến mùa thay lá tại chùa Quan Âm tại tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc Hình ảnh: Phật tử Việt Nam

Recent Posts