Cay-diep-ha-chau

Nói về những tác dụng của Diệp Hạ Châu

Diệp hạ châu cái tên rất quen thuộc đối với người Việt Nam chúng ta- một số nơi gọi là cây Chó đẻ răng...
chanh-va-la-tia-to

Một số loại cây giúp hạ sốt cho trẻ em

Sốt ở người nói chung và trẻ ^con nói riêng là một triệu chứng chứ không phải là bệnh, vì nó là phản ứng...
Hình ảnh cây chùm ngây

Nghiên cứu mới tác dụng của cây chùm ngây

Cây chùm ngây được xem là một trong những loài cây hữu dụng bấc nhất thế giới, do toàn bộ các phần trên cây...
Câu lược vàng

Mô Tả về Cây Lược Vàng

Mô Tả về Cây Lược Vàng Tên khác: Lan vòi, địa lan vòi, lan rủ, cây bạch tuộc, rai lá phất dủ, giả khóm. Tên khoa...

Recent Posts