One thought on “uricase

  1. Oanh says:

    Uricase có cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, liều dùng ntn?
    Em cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.