Bệnh đau dạ dày

Tìm Kiếm triệu chứng bệnh của bạn và xem phác đồ điều trị

STTMã BệnhTên Bệnh
16K31Bệnh khác của dạ dày và tá tràng
17K31.0Dãn dạ dày cấp
18K31.2Hẹp dạ dày và chít hẹp dạng đồng hồ cát
19K31.4Túi thừa dạ dày
20K31.6Dò dạ dày và tá tràng
21K31.8Bệnh dạ dày và tá tràng đặc hiệu khác
22K31.9Bệnh dạ dày và tá tràng, không đặc hiệu
23K25.0Loét dạ dày (Cấp có xuất huyết)
24K25.1Loét dạ dày (Cấp có thủng)
25K25.2Loét dạ dày (Cấp, cả xuất huyết và thủng)
26K25.3Loét dạ dày (Cấp không có xuất huyết hay thủng)
27K25.4Loét dạ dày (Mạn hay không đặc hiệu có xuất huyết)
28K25.5Loét dạ dày (Mạn hay không đặc hiệu có thủng)
29K25.6Loét dạ dày (Mạn hay không đặc hiệu có xuất huyết hay thủng)
30K25.7Loét dạ dày (Mạn không có xuất huyết hay thủng)
0/5 (0 Reviews)

Comments

Trả lời