benh-giang-mai

Bệnh giang mai lan truyền từ người sang người, trực tiếp từ da sang da tiếp xúc với vết thương của bệnh giang mai.

Bệnh giang mai lan truyền từ người sang người, trực tiếp từ da sang da tiếp xúc với vết thương của bệnh giang mai.

Bệnh giang mai lan truyền từ người sang người, trực tiếp từ da sang da tiếp xúc với vết thương của bệnh giang mai.

Comments

Both comments and trackbacks are currently closed.