dieu-tri-tang-huyet-ap

Tăng huyết áp (THA) được xác định khi huyết áp (HA) tâm thu đo được ≥ 140mmHg và/hoặc HA tâm trương ≥ 90mmHg.

Tăng huyết áp (THA) được xác định khi huyết áp (HA) tâm thu đo được ≥ 140mmHg và/hoặc HA tâm trương ≥ 90mmHg.

Tăng huyết áp (THA) được xác định khi huyết áp (HA) tâm thu đo được ≥ 140mmHg và/hoặc HA tâm trương ≥ 90mmHg.

Comments

Both comments and trackbacks are currently closed.