ADA_2015_Final_TV_93 trang

ADA_2015_Final_TV_93 trang

TIÊU CHUẨN CHẮM SÓC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA ADA 2015

Hiệu đính tổng thể lần cuối toàn bộ: TS.DS. Võ Thị Hà, giảng viên DLS – ĐH Y Dược Huế

Nguồn: American Diabetes Association, (2015), Standards Of Medical Care in Diabetes.

Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.