bot-duoc-lieu

Bột dược liệu được sản xuất từ 12 loại thảo dược khác nhau như Bạc hà, Đại hồi, đinh hương . huyết giác, ngưu tất, một dược, nhũ hương, quế nhục, đỗ trọng và một số thành phần thảo được khác.

Bột dược liệu được sản xuất từ 12 loại thảo dược khác nhau như Bạc hà, Đại hồi, đinh hương . huyết giác, ngưu tất, một dược, nhũ hương, quế nhục, đỗ trọng và một số thành phần thảo được khác.

Bột dược liệu được sản xuất từ 12 loại thảo dược khác nhau như Bạc hà, Đại hồi, đinh hương . huyết giác, ngưu tất, một dược, nhũ hương, quế nhục, đỗ trọng và một số thành phần thảo được khác.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.