Công thức tính eGFR (MDRD) tính độ lọc cầu thận

 

eGFR LÀ GÌ? do-loc-cau-than-GFR-TTN

Độ Lọc Cầu Thận ước tính (eGFR) là giá trị cho biết thận lọc chất thải ra khỏi máu như thế nào cũng như giúp xác định tổn thương thận hiện có. eGFR cũng là phép đo chức năng thận tốt nhất. Độ lọc cầu thận càng cao, thận làm việc càng tốt. Độ lọc thông thường là khoảng 90-100 mililit trên một phút hoặc 100 mL/phút.

Công thức này sử dụng độ tuổi, giới tính và mức chất thải có tên creatinine trong máu để ước tính GFR. Thận thường loại bỏ creatinine trong máu trước khi thải ra ngoài qua nước tiểu. Khi chức năng thận giảm, có nhiều creatinine còn lại trong máu hơn.

NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH THẬN MÃN TÍNH 

Chức năng thận có thể được phân loại thành các giai đoạn tùy thuộc vào eGFR

Giai đoạn 1: GFR bình thường lớn hơn hoặc bằng 90 mL/phút/1,73m2
Giai đoạn 2: GFR giảm nhẹ trong khoảng 60-89 mL/phút/1,73m2. Nếu chức năng thận của quý vị ở giai đoạn 1 hoặc 2, quý vị chỉ bị Bệnh Thận Mãn Tính nếu mắc albumin niệu, chứng huyết niệu, bệnh lý bất thường hoặc cấu trúc bất thường.
Giai đoạn 3a: GFR giảm nhẹ-vừa trong khoảng 45-59 mL/phút/1,73m2
Giai đoạn 3b: GFR giảm vừa-mạnh trong khoảng 30-44 mL/phút/1,73m2
Giai đoạn 4: Giảm mạnh GFR trong khoảng 15-29 mL/phút/1,73m2
Giai đoạn 5: Suy thận khi GFR giảm xuống dưới mức 15 mL/phút/1,73m2 hoặc bắt đầu thẩm tách

Ý nghĩa của GFR Nói lên điều gì  ? 

eGFR được báo cáo theo mililit trên phút và hiển thị dưới dạng mL/phút/1,73m2. GFR bình thường lớn hơn 90 mL/phút/1,73m2. Kết quả eGFR ở mức 90 hoặc lớn hơn có thể được hiển thị dưới dạng giá trị chính xác hoặc có thể được báo cáo là eGFR > 90 mL/phút/1,73m2, tùy thuộc vào ưu tiên của phòng thí nghiệm bệnh lý. Nếu eGFR dưới 90, giá trị thực sẽ được hiển thị.

Ví dụ: kết quả 105 có thể được hiển thị là 105 mL/phút/1,73m2  hoặc là ≥ 90 mL/phút/1,73m2. Kết quả 67 sẽ được hiển thị là 67 mL/phút/1,73m2.

NU eGFR TRÊN 60 THÌ THẾ NÀO?

Nếu kết quả của bạn trên 60 mL/phút/1,73m2,  chức năng thận của bạn bình thường hoặc gần mức bình thường. Bạn vẫn có thể có một số tổn thương thận hoặc có nguy cơ mắc bệnh thận và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt là nếu bạn có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ cao. Bác sĩ của bạn cũng có thể thực hiện một số xét nghiệm về nước tiểu của bạn để kiểm tra các dấu hiệu hư tổn thận như máu trong nước tiểu (chứng huyết niệu) hoặc protein trong nước tiểu (albumin niệu).  Ngay cả khi eGFR của bạn trên 60 mL/phút/1,73m2, bạn vẫn có thể được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính (CKD) nếu bạn có các dấu hiệu hư tổn thận và những dấu hiệu này kéo dài hơn ba tháng. Nếu không có dấu hiệu hư tổn thận, bác sĩ vẫn có thể quyết định theo dõi chức năng thận của bạn và/hoặc thảo luận về các lựa chọn lối sống lành mạnh.

NU eGFR CỦA TÔI DƯỚI 60 THÌ THẾ NÀO?

Giá trị dưới 60 mL/phút/1,73m2, cho thấy việc mất phần nào chức năng thận. Để xác nhận điều này, bác sĩ của quý vị rất có thể sẽ lặp lại xét nghiệm máu. Theo dõi các thay đổi đối với eGFR của quý vị cũng cho bác sĩ biết tình trạng của quý vị đang tiến triển nhanh hay chậm đến mức nào.

Nguồn bài viết: thông tin bài viết được trích từ Hội Thận Tiết Niệu của Úc

5/5 (4 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *