tra-cam-thao-dat

tra-cam-thao-dat

Sản phẩm có chứa chiết xuất rễ cây cam thảo có thể làm tăng huyết áp, gây ứ nước và giảm nồng độ kali nếu lạm dụng.

Sản phẩm có chứa chiết xuất rễ cây cam thảo có thể làm tăng huyết áp, gây ứ nước và giảm nồng độ kali nếu lạm dụng.

Comments

Both comments and trackbacks are currently closed.