benh-zona-va-phuong-phap-dieu-tri

Zona là một bệnh do virut gây nên (virut Zona - Varicelle), biểu hiện có những mụn nước ở da, kèm theo đau dọc chiều dài của dây thần kinh bị tổn thương.

Zona là một bệnh do virut gây nên (virut Zona – Varicelle), biểu hiện có những mụn nước ở da, kèm theo đau dọc chiều dài của dây thần kinh bị tổn thương.

Zona là một bệnh do virut gây nên (virut Zona – Varicelle), biểu hiện có những mụn nước ở da, kèm theo đau dọc chiều dài của dây thần kinh bị tổn thương.

Comments

Trả lời