Thuc-pham-tu-nhien-giam-can-hieu-qua

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Khối lượng liều dùng 100g
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều
Năng lượng 25 Từ fat 0,8
Nhu cầu hằng ngày
Chất béo 0,1g 0%
– Béo bão hòa 0g 0%
– Trans fat 0g
Cholesterol 0mg 0%
Chất bột đường 5,8g 2%
– Chất xơ 2,5 g 10%
– Đường 3,2g
Protein 1,3g 3%
Vitamin A2% Vitamin C61%
Canxi4% Sắt3%
Chú ý: nhu cầu hằng ngày dựa trên tính toán 1 người cần 2000 calories 1 ngày, nhu cầu hằng ngày của bạn có thể cao hoặc thấp hơn tùy thuộc vào lượng calories bạn cần.

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Khối lượng liều dùng 100g
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều
Năng lượng 25 Từ fat 0,8
Nhu cầu hằng ngày
Chất béo 0,1g 0%
– Béo bão hòa 0g 0%
– Trans fat 0g
Cholesterol 0mg 0%
Chất bột đường 5,8g 2%
– Chất xơ 2,5 g 10%
– Đường 3,2g
Protein 1,3g 3%
Vitamin A2% Vitamin C61%
Canxi4% Sắt3%
Chú ý: nhu cầu hằng ngày dựa trên tính toán 1 người cần 2000 calories 1 ngày, nhu cầu hằng ngày của bạn có thể cao hoặc thấp hơn tùy thuộc vào lượng calories bạn cần.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.