Bác sĩ Y Nhân MLô (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định công bố BV Buôn Hồ lên hạng II.

Bác sĩ Y Nhân MLô (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định công bố BV Buôn Hồ lên hạng II.

Bác sĩ Y Nhân MLô (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định công bố BV Buôn Hồ lên hạng II.

Bác sĩ Y Nhân MLô (thứ 2 từ trái sang) nhận quyết định công bố BV Buôn Hồ lên hạng II.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.