Quy định về chống chỉ định tiêm chủng đối với trẻ em

Bộ Y tế ban hành Quyết định 2470/QĐ-BYT hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

Theo đó, chống chỉ định tiêm chủng cho trẻ em những trường hợp dưới đây:
– Chống chỉ định đối trẻ em ≥ 1 tháng tuổi:
Có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng sau tiêm chủng vắc xin lần trước (có cùng thành phần): sốt cao trên 39°C kèm co giật hoặc dấu hiệu não/màng não, tím tái, khó thở;
+ Suy giảm miễn dịch (bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh, trẻ nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng IV hoặc có biểu hiện suy giảm miễn dịch nặng) chống chỉ định tiêm chủng các vắc xin sống giảm độc lực;
+ Các trường hợp chống chỉ định khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin.
– Chống chỉ định đối với trẻ sơ sinh:
+ Không tiêm vắc xin BCG cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV mà mẹ không được điều trị dự phòng tốt lây truyền từ mẹ sang con;
+ Các trường hợp chống chỉ định khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin.
Quyết định 2470/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2019 và bãi bỏ Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 12/6/2015.

0/5 (0 Reviews)

Comments