Bieu-hien-benh-viem-gan-B

chỉ khoảng Chỉ khoảng 30 – 50% người lớn có triệu chứng, ở trẻ nhỏ tỷ lệ này còn ít hơn < 10% . Nếu có những biểu hiện sau thì bạn cũng nên lưu ý.

chỉ khoảng Chỉ khoảng 30 – 50% người lớn có triệu chứng, ở trẻ nhỏ tỷ lệ này còn ít hơn < 10% . Nếu có những biểu hiện sau thì bạn cũng nên lưu ý.

chỉ khoảng Chỉ khoảng 30 – 50% người lớn có triệu chứng, ở trẻ nhỏ tỷ lệ này còn ít hơn < 10% . Nếu có những biểu hiện sau thì bạn cũng nên lưu ý.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.